VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ
TIŠNOV, KUŘIM, BRNO

Výživou k osobní harmonii

Vyberte si program podle svých potřeb

Výživou k osobní harmonii

 • Program, který má schopnost vyladit Vaše stravování a spustit přirozené ozdravné procesy těla. Tělo na správné podněty reaguje hubnutím, odvodněním, zlepšením či vymizením chronických zdravotních potíží a zvýšením celkové vitality.
 • Tyto procesy lze nastartovat během jednoho měsíce.
 • K základním informacím programu získáte doporučení přímo pro Vás a ke splnění Vašich individuálních cílů.
 • Během tří konzultací získáte obsáhlý komplex informací a plnou soběstačnost ve vytváření vlastního jídelníčku.

Výživa ženy v klimakteriu

 • Program pro všechny ženy nad 40 let, které procházejí nebo budou procházet klimakteriem.
 • Program pomáhá ženám, které v tomto období nezvykle přibývají na váze a trpí nežádoucími projevy hormonální disharmonie, jako jsou návaly, podrážděnost, poruchy spánku, osteoporóza, potíže s kůží a vlasy apod.
 • I zralá žena může být ve skvělé kondici a vést aktivní a radostný život!
 • Během tří konzultací získáte obsáhlé komplexní informace a stanete se plně soběstačnými ve vytváření vlastního plnohodnotného jídelníčku.

Vyvážený příjem potravy

 • Konzultace a další úkony lze volit jednotlivě dle Vašich potřeb. Nejsou součástí balíčků.
 • Jedná se o konzultace pro klienty, kteří potřebují pouze doladit určitý detail svého stravování a mají zájem o bioimpedanční měření speciální lékařskou váhou.
 • Analýza stravovacích návyků odhalí zbytečné chyby ve stravování a pomůže zacílit individuální doporučení. 
 • Rámcový stravovací plán usnadní sestavování jídelníčku.
 • I malá úprava stravovacích zvyklostí přináší překvapivé výsledky.

TĚLESNÁ ANALÝZA

Chcete vědět, jak je na tom Vaše tělo právě teď? 

Využijte měření na tělesném analyzátoru. Na základě odporu vodivosti nepatrného elektrického proudu tzv. metodou bioelektrické impedance (BIA) změří skutečné procento podílu tělesného tuku. Tento přístroj měří procentuelní podíl tělesné vody, BMR (kalorie potřebné pro výměnu látek), metabolický věk, MUSCLE MASS (svalovou hmotu), PHYSIQUE RATING (hodnocení fyzické kondice), viscerální tuk, hmotnost kostí.

MĚŘENÉ HODNOTY

 • Tělesná hmotnost
 • Procento tělesného tuku (pro věk 5-99 let)
 • Procento tělesných tekutin v těle
 • Svalová hmota (včetně vnitřních orgánů)
 • Viscerální tuk (tuk v břišní dutině)
 • Hodnocení zdravé úrovně viscerálního tuku
 • Hmotnost kostí (hm kalcia a minerálů v kostech)
 • Bazální metabolismus = kalorický výdej (BMR)
 • Metabolický věk (v rozmezí 12-99 let)
 • Fyzická kondice (physique rating), somatotyp
 • Bioimpedační analýza (4 dotykové body na nohou)

POPIS FUNKCÍ

 • Podíl svalové hmoty - tato funkce ukazuje hmotnost příčně pruhovaných i hladkých svalů, včetně vody v nich obsažené.
 • Hmotnost kostí - znamená množství kalcia a ostatních minerálů. Výzkumy prokázaly, že cvičení a tím rozvoj kostní tkáně pomáhá k vývinu silnějších a zdravějších kostí. Protože struktura kostí se nemění v krátkem časovém úseku, je důležité rozvíjet a udržovat zdravé kosti vyváženou stravou a dostatečnou tělesnou aktivitou.
 • Viscerální tuk - tuk v břišní dutině, který obklopuje vnitřní orgány. Výzkumy prokazují, že ačkoliv Vaše hmotnost a % tělesného tuku zůstává stejné, s přibývajícím věkem se ukládání tuku mění a tuk se čím dál víc ukládá v oblastí břicha, obzvl᚝ u žen v menopauze. Zjištění množství viscerálního tuku a jeho případné snížení a udržování na přípustné hodnotě, pomůže snížit riziko nemocí - srdečních chorob, vysokého krevního tlaku atd. Rádce viscerálního tuku - poradí, zda je množství viscerálního tuku v normálních nebo zvýšených hodnotách.
 • Bazální metabolická spotřeba (denní příjem kalorií) - BMR: tato funkce ukazuje množství kalorií potřebné pro výměnu základních látek. Vaše BMR je hodnota minimální energie, kterou vaše tělo potřebuje v klidném stavu, aby mohlo normálně fungovat (dýchání, oběh krve, nervový systém...). Spalujete kalorie klidně i ve spánku. Přibližně 70 % za den zkonzumovaných kalorií je použito pro BMR - přeměnu látek. Při každé aktivitě je spotřebována energie, čím intenzívnější je aktivita, tím více kalorií spálíte. Základem pro to jsou svaly (tvoří přibližně 40% vaší váhy), fungují jako motor a spotřebují velké množství energie. Vaše BMR závisí na podílu svalů ve Vašem těle. Při přibývajícím množství svalů, zvyšujete Vaši spotřebu energie. Vyšší BMR zvyšuje počet kalorií a pomáhá Vám snižovat podíl tělesného tuku. Nízký BMR činí zbavování se tuku s snižování celkové tělesné hmotnosti mnohem těžší.
 • Metabolický věk - tato funkce spočítá Vaše BMR a ukáže Vám průměrný věk, kterému náleží Váš metabolismus. Jestliže je Váš metabolický věk vyšší než Váš skutečný věk, znamená to, že musíte zlepšit bazální metabolismus. Zvýšená tělesná aktivita Vám pomůže zvětšit objem svalové tkáně a snížit Váš metabolický věk. Váha ukazuje hodnoty od 12 do 99 let. Nižší věk než 12 se na displeji zobrazí "12". Vědci dokázali, že se metabolismus přibývajícím věkem dítěte mění, zlom nastává od 16ti nebo 17ti let, kdy se spotřeba snižuje.
 • Celková fyzická kondice - tato funkce porovnává Vaše složení těla tím, že porovná tělesný tuk a svalovou hmotu. Při zvýšené aktivitě se sníží množství tělesného tuku, Vaše fyzická kondice se podle toho změní. I když Vaše hmotnost zůstává neměnná, může se Vaše svalová hmota nebo podíl tělesného tuku změnit, a to zlepšuje Váš zdravotní stav a snižuje riziko některých onemocnění.
 • Rozmezí zdravého tělesného tuku: váha automaticky porovnává procento tuku s procentem tuku zdravého člověka (stanoveno světovou zdravotnickou organizací na základě dlouhodobých výzkumů) a výsledek zobrazí na displeji ve čtyřech stupních. Měří také u dětí.